” BARANGSIAPA MELALUI SUATU JALAN UNTUK MENUNTUT ILMU,MAKA ALLAH AKAN ANUGERAH KAN IA JALAN KE SYURGA” (RIWAYAT MUSLIM)