Assalamualaikum, Jom bersama-sama hadir ke Majlis Ilmu.