Dalam usaha untuk mendapat dana, tabung masjid telah dilancarkan dan diletakkan di masjid dan gerai-gerai yang terpilih